ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 

Trenutni broj ribiča, članova, dnevnih dozvola i izlazaka u 2019. godini

r.b. DRUŠTVA I UDRUGE-UMJETNA JEZERA  Ribič član 15-18 Ribič član žena Ribič član HRVI Ribič član 19< Ribič član Ukupno Ribič član 14> Dnevne dozvole Ostali članovi Izlasci na vodu
Ribič druge udruge Član nije ribič
1. SRD "Česma" Bjelovar 1 5 6 96 108 13 231 0 0 1698
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče 3 2 4 62 71 12 290 0 7 1300
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac 2 0 2 33 37 1 50 1 0 700
4. SRU "Šumar" Bjelovar 1 0 0 17 18 4 1 0 0 148
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača 0 0 2 36 38 3 19 4 1 676
6. ŠRD "Šaran" Bedenik 0 0 0 12 12 0 0 0 0 560
7. ŠRD "Slavija" Severin 0 0 1 44 45 0 139 3 1 185
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac 0 0 0 2 2 0 3 0 1 29
9. SRU "Amur" Velika Pisanica 1 0 0 14 15 2 0 0 0 274
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice 1 0 4 21 26 8 50 1 25 600
11. ŠRD "Grabik" Predavac 0 0 2 8 10 0 17 0 25 70
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani 0 0 1 4 5 0 1 4 2 195
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac 1 0 2 40 43 6 148 3 4 400
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice 0 0 3 12 15 1 43 3 0 256
UKUPNO 10 7 27 401 445 50 992 19 66 7,091
2018. godina 6 9 27 407 449 67 856 10 49 6898