ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Natjecanje Kup ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac i drugo natjecanje za Kup ZŠRDUB 19. svibnja 2019. godine, više . Poribljavanje jezera 5. svibnja 2019. godine, više

Trenutni broj ribiča, članova, dnevnih dozvola i izlazaka u 2019. godini

r.b. DRUŠTVA I UDRUGE-UMJETNA JEZERA  Ribič član 15-18 Ribič član žena Ribič član HRVI Ribič član 19< Ribič član Ukupno Ribič član 14> Dnevne dozvole Ostali članovi Izlasci na vodu
Ribič druge udruge Član nije ribič
1. SRD "Česma" Bjelovar 1 5 6 91 103 10 35 0 0 298
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče 2 1 4 56 63 9 90 0 2 300
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac 0 0 2 28 30 0 6 0 1 100
4. SRU "Šumar" Bjelovar 1 0 0 17 18 1 0 0 0 32
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača 0 0 2 35 37 2 9 0 0 176
6. ŠRD "Šaran" Bedenik 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0
7. ŠRD "Slavija" Severin 0 0 1 41 42 0 19 3 0 0
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0
9. SRU "Amur" Velika Pisanica 0 0 0 14 14 1 0 0 0 94
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice 1 0 4 20 25 6 10 0 0 60
11. ŠRD "Grabik" Predavac 0 0 2 6 8 0 1 0 22 0
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani 0 0 1 3 4 0 0 4 2 64
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac 1 0 1 37 39 4 15 2 4 0
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice 0 0 2 11 13 1 4 0 0 18
UKUPNO 6 6 25 373 410 34 190 9 31 1,142
2018. godina 6 9 29 412 456 67 856 10 72 6898