ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. s 2.080 kg ribe šaran, više . Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu, više .

Trenutni broj ribiča, članova, dnevnih dozvola i izlazaka u 2019. godini

r.b. DRUŠTVA I UDRUGE-UMJETNA JEZERA  Ribič član 15-18 Ribič član žena Ribič član HRVI Ribič član 19< Ribič član Ukupno Ribič član 14> Dnevne dozvole Ostali članovi Izlasci na vodu
Ribič druge udruge Član nije ribič
1. SRD "Česma" Bjelovar 1 5 6 96 108 13 77 0 0 798
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče 3 2 4 58 67 11 160 0 4 700
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac 1 0 2 33 36 1 16 1 0 300
4. SRU "Šumar" Bjelovar 1 0 0 17 18 3 1 0 0 51
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača 0 0 2 36 38 3 10 2 1 376
6. ŠRD "Šaran" Bedenik 0 0 0 12 12 0 0 0 0 360
7. ŠRD "Slavija" Severin 0 0 1 43 44 0 35 3 1 45
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0
9. SRU "Amur" Velika Pisanica 0 0 0 14 14 2 0 0 0 103
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice 1 0 4 21 26 8 25 1 25 300
11. ŠRD "Grabik" Predavac 0 0 2 7 9 0 5 0 25 0
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani 0 0 1 4 5 0 1 4 2 64
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac 1 0 1 39 41 4 30 2 4 100
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice 0 0 3 12 15 1 11 3 0 140
UKUPNO 8 7 26 394 435 46 374 16 63 3,337
2018. godina 6 9 29 412 456 67 856 10 72 6898