ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Dopušten je ribolov po propisanim pravilima - Odluka o ribolovu nalazi se u rubrici aktualnosti ODGODA SVIH SASTANAKA I TAKMIČENJA - Po naputku stožera civilne zaštite do daljnjeg odgađaju se svi dogovoreni sastanci i ribolovna takmičenja ŽŠRS i ZŠRDUB. Bistro Predsjednik ZŠRDUB Željko Laklija OBAVIJEST O ODGAĐANJU RIBIČKOG ISPITA - Ribički ispiti se odgađaju dok se ne stvore uvjeti za normalno kretanje ljudi. Lp Željko Laklija Zapisnik sa skupštine ZŠRDUB 20.02.2020. -

Trenutni broj ribiča, članova, dozvola i izlazaka za 2020. godinu i konačni za 2019. godinu

r.b. DRUŠTVA I UDRUGE-UMJETNA JEZERA  Ribič član 15-18 Ribič član žena Ribič član HRVI Ribič član 19< Ribič član Ukupno Ribič član 14> Dnevne dozvole Ostali članovi Izlasci na vodu
Ribič druge udruge Član nije ribič
1. SRD "Česma" Bjelovar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. SRU "Šumar" Bjelovar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ŠRD "Šaran" Bedenik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. ŠRD "Slavija" Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SRU "Amur" Velika Pisanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. ŠRD "Grabik" Predavac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019. godina 10 7 27 401 445 68 1039 26 77 7806

Preuzmite dokument: