ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. s 2.080 kg ribe šaran, više . Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu, više .
Kup druženje u lovu ribe na jezerima Gradina ŠRUOŠ “Gradina” Šandrovac održan 30. lipnja 2019.

Kup druženje u lovu ribe na jezerima Gradina ŠRUOŠ “Gradina” Šandrovac održan 30. lipnja 2019.

Na jezerima Gradina ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac (jednim od bogatijih jezera s ribom na ZŠRDUB, što pokazuju i pojedinačni i...
Objavljeno: 07. 07. 2019.
Saznajte više...
 

Natjecanje Kup-liga ZŠRDUB na jezeru Selište održano 25. lipnja 2019. godine

Natjecanje Kup-liga ZŠRDUB na jezeru Selište održano 25. lipnja 2019. godine

Na jezeru Selište ŠRD "Slavija" Severin c&r (jednim od bogatijih jezera s ribom na ZŠRDUB, što pokazuju i pojedinačni i...
Objavljeno: 04. 07. 2019.
Saznajte više...
 

Društveno pojedinačno natjecanje na jezeru Lug ŠRD “Bjelovacka” T. Markovac 22. lipnja 2019. godine

Društveno pojedinačno natjecanje na jezeru Lug ŠRD “Bjelovacka” T. Markovac 22. lipnja 2019. godine

Dana 22. lipnja 2019. godine na jezeru Lug održano je društveno pojedinačno natjecanje i druženje ribiča ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni...
Objavljeno: 03. 07. 2019.
Saznajte više...
 

Pojedinačno natjecanje ribiča ŠRUOŠ “Gradina” Šandrovac održano 26. svibnja 2019. godine

Pojedinačno natjecanje ribiča ŠRUOŠ “Gradina” Šandrovac održano 26. svibnja 2019. godine

Na jezerima Gradina 26. svibnja 2019. godine održano je pojedinačno natjecanje ribiča i članova ŠRUOŠ „Gradina“ Šandrovac u lovu...
Objavljeno: 26. 05. 2019.
Saznajte više...
 

Natjecanje Kup ŠRUOŠ “Gradina” i Kup-liga ZŠRDUB na jezerima Gradina 19. svibnja 2019. godine

Natjecanje Kup ŠRUOŠ “Gradina” i Kup-liga ZŠRDUB na jezerima Gradina 19. svibnja 2019. godine

Na jezerima Gradina ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac (jednim od bogatijih jezera s ribom na ZŠRDUB, što pokazuju i pojedinačni i...
Objavljeno: 21. 05. 2019.
Saznajte više...
 

Kup-liga ZŠRDUB na jezeru Lug ŠRD “Bjelovacka” 22. travnja 2019. i ekipne nagrade za 2018. godinu

Kup-liga ZŠRDUB na jezeru Lug ŠRD “Bjelovacka” 22. travnja 2019. i ekipne nagrade za 2018. godinu

Na jezeru Lug ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac održano je prvo od sedam natjecanja za Kup - ligu ZŠRDUB u lovu ribe udicom na plovak,...
Objavljeno: 02. 05. 2019.
Saznajte više...