ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - 9. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 750 kg/372 kom šarana prosječne težine 2,01 kg, a 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribit će se s dodatnih 650 kg ribe šaran  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 

Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar

Sjedište: 43000 Bjelovar, Tomaša Garika Masaryka 8

Osnovano: 7. ožujka 2003. godine

Matični broj: 1714058

OIB: 63989534199

IBAN: HR4824020061100284326

Upisano u registar udruga: 18. ožujka 2003. godine

Upisano u registar športskih djelatnosti: 13. prosinac 2006. godine

  • Ciprinidne ribolovne vode
  • Zajednica gospodari sa 23,7 ha umjetnih jezera u dolje navedenim udrugama
  • Zajednica gospodari i sa 60,9 ha rijeka i potoka

Predsjednik: Željko Cutvarić - 098 377 177, zeljko.cutvaric@gmail.com

Prvi dopredsjednik: Marijan Žugović - 099 7948 100, ribolovmarijan@gmail.com

Dopredsjednici:

Tajnik: Zoran Markanović - 098 436 206, zoran.markanovic.22@gmail.com

Blagajnik: Zlatko Koprivnjak - 098 375 089, koprivaamur@gmail.com

Predsjednik Nadzornog odbora: Željko Šebek - 098 391 119, zeljko.sebek@gmail.com

Predsjednik komisije za poribljavanje: Zoran Markanović - 098 436 206zoran.markanović.22@gmail.com

Predsjednik komisije za ribočuvarsku službu: Marijan Žugović - 099 7948 100ribolovmarijan@gmail.com 

Predsjednik komisije za natjecanje: Damir Husnjak - 095 9106 091sruos.gradina@gmail.com

Predsjednik komisije za stegovnu odgovornost: Franjo Kašić - 098 9618 267, franjokasic1951@gmail.com