ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu Objavljeno: 06. 07. 2019.

Zakon o slatkovodnom ribarstvu donijet je na sjednici Hrvatskog sabora 14. lipnja 2019. godine, objavljen je u NN 63/2019, objavljen je na web stranicama ZŠRDUB ovdje i stupio je na snagu 6. srpnja 2019. godine
- ministar će u roku od 2 godine donijeti Pravilnik: granice ribolovnih područja i zona, prostorno i vremensko ograničenje, zabrana ribolova, lovostaj za pojedine vrste riba, vrsta i naknada za ribičke dozvole, te način izdavanja i naplata naknade, način, tehnike, količina alata, oprema i mamci, čuvanje zadržavanje i označavanje zadržanog ulova, način izrade plana upravljanja, revizije, dodatka plana upravljanja i njegovog provođenja, način obavljanja ribočuvarske službe, rada i postupanja ribočuvara, vođenje popisa ulova i dostava podataka o zadržanom ulovu.

- danom objave Zakona u NN. na snagu su stupile neke od obveza: izvještavanje inspektora o datumu poribljavanja, vođenje zapisnika o poribljavanju, čuvanje voda nakon poribljavanja, obilježavanje ribolovne zone, obavezno nošenje ribočuvarske odore kod obavljanja ribočuvarske službe i na vidnom mjestu istaknute ribočuvarske značke, .

- trebalo bi o Zakonu povesti više računa jer su propisane kazne za ribiče, udruge članove ovlaštenika i ovlaštenika ribolovnog prava vrlo visoke (npr. za poribljavanje ribolovne vode suprotno planu upravljanja i ne označavanje ribolovne zone nakon propisanog roka propisana je kazna za ovlaštenika ribolovnog prava 30.000-50.000 kn, za udruge članove ovlaštenika 5.000-15.000 kn  i za odgovornu osobu 1.500-7.500 kn; za dozvolu obavljanja sportskog ribolova bez položenog ribičkog ispita ili bez dozvole, za dozvolu korištenja nedozvoljenih tehnika propisana je kazna za ovlaštenika 15.000-30.000 kn, za udrugu člana ovlaštenika 5.000-15.000 kn, za odgovornu osobu 3.000-7.500 kn, za ribiča 1.000-3.000 kn; za ribiča je propisana i kazna od 1.000-3.000 kn ako koristi nedopuštenu vrstu i broj alate, nedozvoljenu opremu i mamce, ako nakon ulova ili napuštanja mjesta ribolova ne označava zadržani ulov, ako ne  dostavlja ovlašteniku točne podatke o zadržanom ulovu; 5.000-15.000 kn je propisana kazna za ribiča i osobu koja se zatekne na vodi i ne pruži sve podatke ili ne omogući obavljanje ribočuvarske službe), a moguće je i oduzimanje ribolovnog prava (ako se u propisanom roku ne izradi plan upravljanja, ako se ne provode mjere predviđene ugovorom i planom upravljanja, ako se upravlja ribljim fondom suprotno planu upravljanja, ako se zbog nezakonitog načina upravljanja pogoršavaju hidromorfološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode, ako se bez interne odluke i dodatka plana upravljanja izvrši prenamjenu ribolovne vode, ako se ne označi granice ribolovne zone, nakon propisanog roka i ponovljenog inspekcijskog nadzora).

ZŠRDUB je učešćem na savjetovanju uspjela da se neki od prijedloga ugrade u Nacrt prijedloga zakona o slatkovodnom ribarstvu, na sjednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora i razgovorima u Ministarstvu uspjela je da se neki od prijedloga ugrade u Konačni prijedlog zakona o slatkovodnom ribarstvu, neki od prijedloga ugradit će se u Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu i dobila je obećanje da će joj se omogućiti sudjelovanje u izradi Pravilnika o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu.
Čudno je da je ZŠRDUB jedini od ovlaštenika ribolovnog prava koji je sudjelovao u svim fazama donošenja Zakona u Hrvatskom saboru.

Što smo uspjeli, odnosno što nam je prihvaćeno:

- naknada za sportski ribolov je novčani iznos koji plaća ribič za pravo obavljanja sportskog ribolova, a koji propisuje ministar“, odijeljena je od varijabilnog dijela naknade koju će ovlaštenik odrediti planom upravljanja.
- izdat će se iskaznica o položenom ribičkom ispitu osobi koja je ribički ispit položila u drugoj državi
- prednost na javnom natječaju za dodjelu ribolovnog prava ima prethodni ovlaštenik ribolovnog prava kojem ribolovno pravo nije bilo oduzeto
- novi plan upravljanja ne mora izraditi ovlaštenik ribolovnog prava, ako po isteku ugovora o dodjeli ribolovnog prava isti ovlaštenik ribolovnog prava na javnom natječaju ponovno dobije ribolovno pravo
- revizija i dodatak plana upravljanja vrijedi do datuma kad je izdana zadnja suglasnost Ministarstva, ako isti ovlaštenik ribolovnog prava po isteku ugovora na javnom natječaju ponovno dobije ribolovno pravo     
- osim stručne osobe na poribljavanju može biti nazočna  i ovlaštena osoba koja će voditi zapisnik
- ribočuvar je obvezan ovlašteniku ribolovnog prava vratiti iskaznicu, značku i odoru
- označavanje ribe pobliže će se urediti Pravilnikom
- čuvanje jezera 48 sati nakon poribljavanja, uredit će se Pravilnikom kao pojačano čuvanje,
- način dostave popisa o ulovu ribe elektroničkim putem za ribiče koji se ne služe kompjuterima, uredit će se Pravilnikom

Nismo uspjeli:
- jedinstvene ribičke dozvole za cijelo područje RH       
- ribički ispit za kupnju dnevne i višednevne dozvole

  Obavijesti - Sve