ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - 9. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 750 kg/372 kom šarana prosječne težine 2,01 kg, a 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribit će se s dodatnih 650 kg ribe šaran  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine Objavljeno: 31. 08. 2019.

Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar obavještava da se zapisnik sa Skupštine održane 23. kolovoza 2019. godine nalazi ovdje .

  VAŽNE OBAVIJESTI IZ ZŠRDUB, DRUŠTAVA I UDRUGA - Sve