ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 650 kg/331 kom šarana prosječne težine 1,96 kg više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Zapisnik sa Skupštine 14. lipnja 2019. godine Objavljeno: 12. 08. 2019.

Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar obavještava da se zapisnik sa Skupštine održane 14. lipnja 2019. godine nalazi ovdje . 

  VAŽNE OBAVIJESTI IZ ZŠRDUB, DRUŠTAVA I UDRUGA - Sve