ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Natjecanje Kup ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac i drugo natjecanje za Kup ZŠRDUB 19. svibnja 2019. godine, više . Poribljavanje jezera 5. svibnja 2019. godine, više
Poribljavanje u 2019 godini - Šaran kom/kg

Pregledajete termine i lokacije poribljavanja šarana u 2019. godini.

r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 380 400 400 0 0 0 0 0 0 0 1180
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 350 300 350 0 0 0 0 0 0 0 1000
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 450
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 50 80 80 0 0 0 0 0 0 0 210
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 150 200 150 0 0 0 0 0 0 0 500
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 130 100 100 0 0 0 0 0 0 0 330
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac, Mlinica 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 80 100 100 0 0 0 0 0 0 0 280
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 140 150 150 0 0 0 0 0 0 0 440
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 150
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 150
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 130 120 120 0 0 0 0 0 0 0 370
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 80 70 80 0 0 0 0 0 0 0 230
UKUPNO 0 0 1,840 1,820 1,780 0 0 0 0 0 0 0 5,440
Prosjek kg/kom 0 0 1.43 1.24 1.16 0 0 0 0 0 0 0 1.27
r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 274 332 320 0 0 0 0 0 0 0 926
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 245 235 277 0 0 0 0 0 0 0 757
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 109 118 121 0 0 0 0 0 0 0 348
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 37 60 74 0 0 0 0 0 0 0 171
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 115 180 146 0 0 0 0 0 0 0 441
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 99 81 86 0 0 0 0 0 0 0 266
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac, Mlinica 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 59 73 86 0 0 0 0 0 0 0 218
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 92 110 137 0 0 0 0 0 0 0 339
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 37 36 47 0 0 0 0 0 0 0 120
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 38 40 47 0 0 0 0 0 0 0 125
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 93 108 115 0 0 0 0 0 0 0 316
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 57 52 70 0 0 0 0 0 0 0 179
UKUPNO 0 0 1,279 1,461 1,526 0 0 0 0 0 0 0 4,266
Prosjek kg/kom 0 0 1.43 1.24 1.16 0 0 0 0 0 0 0 1.27

Preuzmite dokument:

 
  Poribljavanje - Sve