ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. s 2.080 kg ribe šaran, više . Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu, više .
Poribljavanje u 2019 godini - Šaran kom/kg

Pregledajete termine i lokacije poribljavanja šarana u 2019. godini.

r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 380 400 400 0 500 0 0 0 0 0 1680
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 350 300 500 0 300 0 0 0 0 0 1450
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 150 150 150 0 200 0 0 0 0 0 650
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 50 80 80 0 100 0 0 0 0 0 310
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 150 200 150 0 250 0 0 0 0 0 750
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 130 100 100 0 80 0 0 0 0 0 410
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac, Mlinica 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 100
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 80 100 100 0 100 0 0 0 0 0 380
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 140 150 150 0 150 0 0 0 0 0 590
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 200
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 200
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 130 120 120 0 150 0 0 0 0 0 520
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 80 70 80 0 100 0 0 0 0 0 330
UKUPNO 0 0 1,840 1,820 1,930 0 2,080 0 0 0 0 0 7,670
Prosjek kg/kom 0 0 1.43 1.24 1.2 0 2.15 0 0 0 0 0 1.44
r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 274 332 320 0 229 0 0 0 0 0 1155
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 245 235 353 0 139 0 0 0 0 0 972
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 109 118 121 0 93 0 0 0 0 0 441
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 37 60 74 0 45 0 0 0 0 0 216
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 115 180 146 0 117 0 0 0 0 0 558
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 99 81 86 0 34 0 0 0 0 0 300
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac, Mlinica 0 0 0 36 0 0 20 0 0 0 0 0 56
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 59 73 86 0 52 0 0 0 0 0 270
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 92 110 137 0 68 0 0 0 0 0 407
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 37 36 47 0 28 0 0 0 0 0 148
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 38 40 47 0 28 0 0 0 0 0 153
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 93 108 115 0 68 0 0 0 0 0 384
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 57 52 70 0 45 0 0 0 0 0 224
UKUPNO 0 0 1,279 1,461 1,602 0 966 0 0 0 0 0 5,308
Prosjek kg/kom 0 0 1.43 1.24 1.2 0 2.15 0 0 0 0 0 1.44

Preuzmite dokument:

 
  Poribljavanje - Sve