ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 650 kg/331 kom šarana prosječne težine 1,96 kg više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Poribljavanje u 2019 godini - Šaran kom/kg

Pregledajete termine i lokacije poribljavanja šarana u 2019. godini.

r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 380 400 400 0 500 400 400 0 0 0 2480
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 350 300 500 0 300 300 300 0 0 0 2050
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 150 150 150 0 200 210 200 0 0 0 1060
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 50 80 80 0 100 80 0 0 0 0 390
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 150 200 150 0 250 290 0 0 0 0 1040
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 130 100 100 0 80 100 0 0 0 0 510
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac, Mlinica 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 100
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 80 100 100 0 100 100 50 0 0 0 530
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 140 150 150 0 150 150 200 0 0 0 940
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 200
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 50 50 50 0 50 50 0 0 0 0 250
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 130 120 120 0 150 180 200 0 0 0 900
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 80 70 80 0 100 70 50 0 0 0 450
UKUPNO 0 0 1,840 1,820 1,930 0 2,080 1,930 1,400 0 0 0 11,000
Prosjek kg/kom 0 0 1.43 1.24 1.2 0 2.15 1.73 1.99 0 0 0 1.54
r.b. UMJETNA JEZERA, društva i udruge Mjesec UKUPNO
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
1. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 0 0 274 332 320 0 229 157 209 0 0 0 1521
2. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 0 0 245 235 353 0 139 130 148 0 0 0 1250
3. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 0 0 109 118 121 0 93 151 99 0 0 0 691
4. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 0 0 37 60 74 0 45 36 0 0 0 0 252
5. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 0 0 115 180 146 0 117 223 0 0 0 0 781
6. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 0 0 99 81 86 0 34 89 0 0 0 0 389
7. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
8. ŠRD "Šaran" Drljanovac, Mlinica 0 0 0 36 0 0 20 0 0 0 0 0 56
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 0 0 59 73 86 0 52 75 25 0 0 0 370
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 0 0 92 110 137 0 68 62 95 0 0 0 564
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 0 0 37 36 47 0 28 0 0 0 0 0 148
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 0 0 38 40 47 0 28 26 0 0 0 0 179
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 0 0 93 108 115 0 68 139 102 0 0 0 625
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 0 0 57 52 70 0 45 26 25 0 0 0 275
UKUPNO 0 0 1,279 1,461 1,602 0 966 1,114 703 0 0 0 7,125
Prosjek kg/kom 0 0 1.43 1.24 1.2 0 2.15 1.73 1.99 0 0 0 1.54

Preuzmite dokument:

 
  Poribljavanje - Sve