ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
Grebenska 1,2 - Velika Pisanica
KARAKTERISTIKE:
Lokacija ŠRD „Amur“ Velika Pisanica
Broj jezera 2
Površina 1,6 ha
Dubina 1,5 m

ŠRD „Amur“ Velika Pisanica - 2 umjetna jezera površine 1,6 ha i dubine 1,5 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, som, sunčanica i linjak

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve