ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Kup "Velika Maša" i Kup-liga ZŠRDUB održani na jezerima Ivankovac ŠRD "Štuka" Nova Rača 15. kolovoza 2019. godine više . 10. i 13. kolovoza 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su s 1.930 kg/1.114 kom šarana prosječne težine 1,73 kg, više .
Jarak - Gornje Plavnice
KARAKTERISTIKE:
Lokacija ŠRD „Jarak“ Gornje Plavnice
Površina 1,0 ha
Dubina 1,5 m

ŠRD „Jarak“ Gornje Plavnice - umjetno jezero površine 1,0 ha i dubine 1,5 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, bijeli i sivi glavaš, som, patuljasti somić, sunčanica i deverika

Ribolovnu vodu nastanjuju:

Sljedeći
Česma  
  Ribolovne vode - Sve