ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Jarak - Gornje Plavnice
KARAKTERISTIKE:
Lokacija ŠRD „Jarak“ Gornje Plavnice
Površina 1,0 ha
Dubina 1,5 m

ŠRD „Jarak“ Gornje Plavnice - umjetno jezero površine 1,0 ha i dubine 1,5 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, bijeli i sivi glavaš, som, patuljasti somić, sunčanica i deverika

Ribolovnu vodu nastanjuju:

Sljedeći
Česma  
  Ribolovne vode - Sve