ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Kup "Velika Maša" i Kup-liga ZŠRDUB održani na jezerima Ivankovac ŠRD "Štuka" Nova Rača 15. kolovoza 2019. godine više . 10. i 13. kolovoza 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su s 1.930 kg/1.114 kom šarana prosječne težine 1,73 kg, više .
Lug-Trojstveni Markovac
KARAKTERISTIKE:
Lokacija ŠRD „Bjelovacka“ Trojstveni Markovac
Površina 1,0 ha
Dubina 2,5 m

ŠRD „Bjelovacka“ Trojstveni Markovac - umjetno jezero

Površine 1,0 ha i dubine 2,5 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, som, deverika i smuđ

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve