ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Lug-Trojstveni Markovac
KARAKTERISTIKE:
Lokacija ŠRD „Bjelovacka“ Trojstveni Markovac
Površina 1,0 ha
Dubina 2,5 m

ŠRD „Bjelovacka“ Trojstveni Markovac - umjetno jezero

Površine 1,0 ha i dubine 2,5 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, som, deverika i smuđ

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve