ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Kup "Velika Maša" i Kup-liga ZŠRDUB održani na jezerima Ivankovac ŠRD "Štuka" Nova Rača 15. kolovoza 2019. godine više . 10. i 13. kolovoza 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su s 1.930 kg/1.114 kom šarana prosječne težine 1,73 kg, više .
Rovišće 1,2,3
KARAKTERISTIKE:
Lokacija SRU ŠRD „Ribić“ Rovišće
Broj jezera 3
Površina 3,2 ha
Dubina 2,2 m

SRU ŠRD „Ribić“ Rovišće - 3 umjetna jezera, površine 3,2 ha i dubine 2,2 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, bijeli i sivi glavaš, som, patuljasti somić, deverika i smuđ.

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve