ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Rovišće 1,2,3
KARAKTERISTIKE:
Lokacija SRU ŠRD „Ribić“ Rovišće
Broj jezera 3
Površina 3,2 ha
Dubina 2,2 m

SRU ŠRD „Ribić“ Rovišće - 3 umjetna jezera, površine 3,2 ha i dubine 2,2 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, bijeli i sivi glavaš, som, patuljasti somić, deverika i smuđ.

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve