ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Kup "Velika Maša" i Kup-liga ZŠRDUB održani na jezerima Ivankovac ŠRD "Štuka" Nova Rača 15. kolovoza 2019. godine više . 10. i 13. kolovoza 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su s 1.930 kg/1.114 kom šarana prosječne težine 1,73 kg, više .
Selište - Severin
KARAKTERISTIKE:
Lokaciaj ŠRD „Slavija“ Severin
Površina 6,0 ha
Dubina 1,2 - 2,5 m

ŠRD „Slavija“ Severin - umjetno jezero površine 6,0 ha i dubine od1,2 - 2,5 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, som, patuljasti somić, linjak, smuđ, bass, tolstolobik, bjelka, žutooka

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve