ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Selište - Severin
KARAKTERISTIKE:
Lokaciaj ŠRD „Slavija“ Severin
Površina 6,0 ha
Dubina 1,2 - 2,5 m

ŠRD „Slavija“ Severin - umjetno jezero površine 6,0 ha i dubine od1,2 - 2,5 m

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, som, patuljasti somić, linjak, smuđ, bass, tolstolobik, bjelka, žutooka

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve