ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Vujčevac 1,2,3,4
KARAKTERISTIKE:
Lokacija Polje između Tomaša i Prespe - ŠRD „Česma“ Bjelovar
Broj jezera 4
Površina 3,2 ha
Dubina 2,0 m

Polje između Tomaša i Prespe - ŠRD „Česma“ Bjelovar

4 umjetna  jezera površine 3,2 ha i dubine 2,0 m                  

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, bijeli i sivi glavaš, som, patuljasti somić, deverika i linjak.

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve