ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Kup "Velika Maša" i Kup-liga ZŠRDUB održani na jezerima Ivankovac ŠRD "Štuka" Nova Rača 15. kolovoza 2019. godine više . 10. i 13. kolovoza 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su s 1.930 kg/1.114 kom šarana prosječne težine 1,73 kg, više .
Vujčevac 1,2,3,4
KARAKTERISTIKE:
Lokacija Polje između Tomaša i Prespe - ŠRD „Česma“ Bjelovar
Broj jezera 4
Površina 3,2 ha
Dubina 2,0 m

Polje između Tomaša i Prespe - ŠRD „Česma“ Bjelovar

4 umjetna  jezera površine 3,2 ha i dubine 2,0 m                  

Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, bijeli i sivi glavaš, som, patuljasti somić, deverika i linjak.

Ribolovnu vodu nastanjuju:

  Ribolovne vode - Sve