ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Dopušten je ribolov po propisanim pravilima - Odluka o ribolovu nalazi se u rubrici aktualnosti ODGODA SVIH SASTANAKA I TAKMIČENJA - Po naputku stožera civilne zaštite do daljnjeg odgađaju se svi dogovoreni sastanci i ribolovna takmičenja ŽŠRS i ZŠRDUB. Bistro Predsjednik ZŠRDUB Željko Laklija OBAVIJEST O ODGAĐANJU RIBIČKOG ISPITA - Ribički ispiti se odgađaju dok se ne stvore uvjeti za normalno kretanje ljudi. Lp Željko Laklija Zapisnik sa skupštine ZŠRDUB 20.02.2020. -
Bezribica

ALOHTONA vrsta. Unos bezribice izazvao je znatne promjene u zajednicama riba. Ta mala ribica iz Japana najprije je uočena kao pridošlica u Kini. Oko 1960. godine iz pokrajine Yang Tse Kiang unesena je u Rumunjsku. Točan datum unosa u našu zemlju nije poznat, ali se pretpostavlja da je 1970-ih godina već bila prisutna u našim vodama. Osamdesetih godina dvadesetog stoljeća nadena je u svim ribnjacima i u nekim otvorenim vodama. Danas naseljava gotovo sve vode jadranskog i crnomorskog sliva Hrvatske, a pronadena je skoro u svim vodama gdje je provedeno poribljavanje šaranom. Promjene i prilagodbe ribljih zajednica tek će uslijediti. U najvećoj su opasnosti endemske vrste koje nastanjuju vodotoke jadranskog sliva jer u tom slivu ne postoje prirodni grabežljivci koji bi mogli uništiti bezribicu.

Usta su gornja (supraterminalna). Bočna linija je ravna i sadrži 34-38 ljusaka. Max veličina: 4-6 cm, maximum 7 cm.

Mrijesti se tijekom ljeta pri temperaturi vode između 21-26°C. Hrani se beskralješnjacima, posebice planktonskim račićima

  Slatkovodne ribe - Sve