ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Dopušten je ribolov po propisanim pravilima - Odluka o ribolovu nalazi se u rubrici aktualnosti ODGODA SVIH SASTANAKA I TAKMIČENJA - Po naputku stožera civilne zaštite do daljnjeg odgađaju se svi dogovoreni sastanci i ribolovna takmičenja ŽŠRS i ZŠRDUB. Bistro Predsjednik ZŠRDUB Željko Laklija OBAVIJEST O ODGAĐANJU RIBIČKOG ISPITA - Ribički ispiti se odgađaju dok se ne stvore uvjeti za normalno kretanje ljudi. Lp Željko Laklija Zapisnik sa skupštine ZŠRDUB 20.02.2020. -
Bjeloperajna krkuša

Bjeloperajna krkuša (Romanogobio vladykovi) nastanjuje rijeke dunavskog slijeva. U Crvenoj knjizi uvedena je pod nazivom Gobio albipinnatus i dodijeljena joj je kategorija nedovoljno poznate vrste (DD).

Nastanjuje glavne riječne tokove gdje je voda duboka a struja polagana i na takvim je staništima uobičajena vrsta. Ugrožavaju je regulacije vodotoka i zagađenja, te gradnja brana na rijekama.

Nastanjuje rijeke, dobro oksigenirane i ne previše hladne, još bolje ako imaju podvodno bilje. Živi u donjim dijelovima glavnih tokova rijeka, sa srednje jakim strujama. Može doći i u jezerima i umjetnim jezercima sa izrazito čistom i oksigeniranom vodom. Živi u plovama. To je bentička vrsta koja se hrani faunom dna ( mali račići, crvi i ličinke kukaca ). Vrijeme mrijesta varira ovisno o klimatskim uvjetima. U reproduktivnom periodu ogranci odlaze u područja mrijesta, smještena u plitkim vodama, ponekad dubokim samo nekoliko centimetara. Ženka polaže par tisuća jaja na kamenje ili biljke.

Živi u srednjim i donjim tokovima rijeka. Rasprostranjena je u rijekama Dnjestar, Don, Volga i u pritokama Dunava. U Hrvatskoj živi u vodama Dunavskog sliva.

  Slatkovodne ribe - Sve