ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

OBAVIJEST O ZABRANI RIBOLOVA - KAKO SU SE POJAVILA RAZNA TUMAČENJA PROPISANIH PRAVILA O ZABRANI ILI DOZVOLJAVANJU RIBOLOVA IZ SAMOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, TAKO SU I NA RAZNIM STRANICAMA POČELE RAZNE OBJAVE. ZA SADA JE NA NAŠIM JEZERIMA ZABRANJEN RIBOLOV I TAKO ĆE OSTATI SVE DOK HŠRS NE KAŽE DRUGAČIJE U SURADNJI SA CIVILNOM ZAŠTITOM. ČUVAJTE SEBE I SVOJE, NEMOJTE SE DOVODITI U SITUACIJU DA SUTRA RADI VAS NETKO OBOLI. NAŽALOST VEČINOM OBOLJEVA VIŠE ČLANOVA OBITELJI. KADA SE DOZVOLI RIBOLOV U BILO KOJEM OBLIKU BITI ĆETE OBAVIJEŠTENI PREKO OVE STRANICE. BISTRO ŽELJKO LAKLIJA ZABRANA RIBOLOVA NAJMANJE MJESEC DANA - ODLUKA DANA 21.03.2020.godine ZŠRDUB DONIJELA JE ODLUKU PO NAPUTKU GLAVNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBRANU OD KORONA VIRUSA DA NA JEZERIMA ČLANICAMA  ZŠRDUB: NEMA RIBOLOVA  NAJMANJE MJESEC DANA OD DONOŠENJA OVE ODLUKE. RIBOČUVARSKA SLUŽBA OBAVLJATI ĆE REDOVNE I POJAČANE OPHODNJE NA NAŠIM JEZERIMA. MOLIMO SVE RIBIĆE DA SE PRIDRŽAVAJU OVE ODLUKE KAO I UPOZORENJA GLAVNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE. O DALJNJIM POSTUPANJIMA BITI ĆETE OBAVIJEŠTENI PO NJIHOVIM SAZNANJIMA PREKO OVE STRANICE.... ODGODA SVIH SASTANAKA I TAKMIČENJA - Po naputku stožera civilne zaštite do daljnjeg odgađaju se svi dogovoreni sastanci i ribolovna takmičenja ŽŠRS i ZŠRDUB. Bistro Predsjednik ZŠRDUB Željko Laklija OBAVIJEST O ODGAĐANJU RIBIČKOG ISPITA - Ribički ispiti se odgađaju dok se ne stvore uvjeti za normalno kretanje ljudi. Lp Željko Laklija Zapisnik sa skupštine ZŠRDUB 20.02.2020. -
Bjeloperajna krkuša

Bjeloperajna krkuša (Romanogobio vladykovi) nastanjuje rijeke dunavskog slijeva. U Crvenoj knjizi uvedena je pod nazivom Gobio albipinnatus i dodijeljena joj je kategorija nedovoljno poznate vrste (DD).

Nastanjuje glavne riječne tokove gdje je voda duboka a struja polagana i na takvim je staništima uobičajena vrsta. Ugrožavaju je regulacije vodotoka i zagađenja, te gradnja brana na rijekama.

Nastanjuje rijeke, dobro oksigenirane i ne previše hladne, još bolje ako imaju podvodno bilje. Živi u donjim dijelovima glavnih tokova rijeka, sa srednje jakim strujama. Može doći i u jezerima i umjetnim jezercima sa izrazito čistom i oksigeniranom vodom. Živi u plovama. To je bentička vrsta koja se hrani faunom dna ( mali račići, crvi i ličinke kukaca ). Vrijeme mrijesta varira ovisno o klimatskim uvjetima. U reproduktivnom periodu ogranci odlaze u područja mrijesta, smještena u plitkim vodama, ponekad dubokim samo nekoliko centimetara. Ženka polaže par tisuća jaja na kamenje ili biljke.

Živi u srednjim i donjim tokovima rijeka. Rasprostranjena je u rijekama Dnjestar, Don, Volga i u pritokama Dunava. U Hrvatskoj živi u vodama Dunavskog sliva.

  Slatkovodne ribe - Sve