ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
Gavčica

gavčica (Rhodeus amarus sericeus), riba iz por. šarana (Cyprinidae), reda šaranki (Cypriniformes). S leđne strane sivozelena, na bokovima i trbuhu srebrnkasta, duga 6 do 7 cm. Nastanjuje mirnije vode srednje i ist. Europe te Sibira. Hrani se sitnim pridnenim životinjama i biljem. Tijekom mriješćenja ženka do 5 cm dugom leglicom ubaci ikru u škržne listove slatkovodnih školjkaša, među kojima se razvijaju mladunci. Nazivaju je još gavica, platičica, gorka pljucavica, okruglica i dr.

  Slatkovodne ribe - Sve