ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
Vijun

Vijun (lat. Cobitis taenia) je slatkovodna riba sa koštanim skeletonom (košljoribe) i istovremeno pripada i mekoperkama i familiji Cobitidae.

Vijun je riba svjetložute boje, koja duž bokova ima niz tamnosivih pjega, koje se često spajaju u široke pruge. Iznad njih su manje pjege nepravilnog oblika, koje se vrlo često mogu formirati i u traku. To je mala riba koja može narasti do 15 cm, ali je obično duga 6 do 7 cm.

Vijun uglavnom živi u mirnim vodama. Mlade jedinke se hrane račićima, a odrasle različitim vodenim beskičmenjacima. Rasprostranjena je širom Europe.

Prethodni
  Uklija
  Slatkovodne ribe - Sve