ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - 9. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 750 kg/372 kom šarana prosječne težine 2,01 kg, a 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribit će se s dodatnih 650 kg ribe šaran  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Općina Šandrovac
Općina Šandrovac je sponzor:
ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici sponzora Općina Šandrovac

  Sponzori - Sve