ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. s 2.080 kg ribe šaran, više . Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu, više .
Kup druženje u lovu ribe na jezerima Gradina ŠRUOŠ “Gradina” Šandrovac održan 30. lipnja 2019.

Kup druženje u lovu ribe na jezerima Gradina ŠRUOŠ “Gradina” Šandrovac održan 30. lipnja 2019.

Na jezerima Gradina ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac (jednim od bogatijih jezera s ribom na ZŠRDUB, što pokazuju i pojedinačni i...
Objavljeno: 07. 07. 2019.
Saznajte više...
 

Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. godine s 2.080 kg ribe šaran

Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. godine s 2.080 kg ribe šaran

Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar - ZŠRDUB obavještava da je 5. srpnja 2019. godine poribila umjetna jezera s...
Objavljeno: 06. 07. 2019.
Saznajte više...
 

Natjecanje Kup-liga ZŠRDUB na jezeru Selište održano 25. lipnja 2019. godine

Natjecanje Kup-liga ZŠRDUB na jezeru Selište održano 25. lipnja 2019. godine

Na jezeru Selište ŠRD "Slavija" Severin c&r (jednim od bogatijih jezera s ribom na ZŠRDUB, što pokazuju i pojedinačni i...
Objavljeno: 04. 07. 2019.
Saznajte više...