ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Zakon o slatkovodnom ribarstvu donijet je na sjednici Hrvatskog sabora 14. lipnja 2019. godine, objavljen je u NN 63/2019, objavljen je na web...
Objavljeno: 06. 07. 2019.
Saznajte više...
 

2019. godina - Cjenik dozvola, članarina i ostalog i ovlaštene osobe za učlanjenja i prodaju dozvola

2019. godina - Cjenik dozvola, članarina i ostalog i ovlaštene osobe za učlanjenja i prodaju dozvola

Cijena dozvola za sportski ribolov - ribiči članovi ovlaštenika ribolovnog prava - ZŠRDUB, udruženi u Savez 1. Dozvola za športski ribolov...
Objavljeno: 01. 01. 2019.
Saznajte više...
 

Obavijesti ribičima i članovima ZŠRDUB i ribičima koji žele biti članovi ZŠRDUB za 2019. godinu

Obavijesti ribičima i članovima ZŠRDUB i ribičima koji žele biti članovi ZŠRDUB za 2019. godinu

Poštovani ribiči i članovi, Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar - ZŠRDUB je u skladu sa Statutom oblik dobrovoljnog...
Objavljeno: 27. 11. 2018.
Saznajte više...