ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Dopušten je ribolov po propisanim pravilima - Odluka o ribolovu nalazi se u rubrici aktualnosti ODGODA SVIH SASTANAKA I TAKMIČENJA - Po naputku stožera civilne zaštite do daljnjeg odgađaju se svi dogovoreni sastanci i ribolovna takmičenja ŽŠRS i ZŠRDUB. Bistro Predsjednik ZŠRDUB Željko Laklija OBAVIJEST O ODGAĐANJU RIBIČKOG ISPITA - Ribički ispiti se odgađaju dok se ne stvore uvjeti za normalno kretanje ljudi. Lp Željko Laklija Zapisnik sa skupštine ZŠRDUB 20.02.2020. -
Obavijest ZŠRDUB ribičima za 2020. godinu Objavljeno: 27. 12. 2019.

Poštovani ribiči i članovi,

Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar - ZŠRDUB je u skladu sa Statutom oblik dobrovoljnog udruživanja Športsko ribolovnih društava i udruga radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, znanstvenih, gospodarskih, športskih, zdravstvenih, strukovnih, rekreacijskih i drugih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti.

ZŠRDUB na temelju Ribolovnog prava, s dodijeljenim vodama gospodari u skladu s Gospodarskom osnovom, Gospodarskom osnovom - revizija, Godišnjim planom ZŠRDUB za 2020. godinu, Planom poribljavanja za 2020. godinu.

Prava i obveze ribiča propisuju se kroz Gospodarsku osnovu, Gospodarsku osnovu - revizija, Godišnji plan ZŠRDUB za 2020. godinu, Plan poribljavanja za 2020. godinu, Statut ZŠRDUB, Pravilnik ZŠRDUB, Statute i Pravilnike ŠRD ili ŠRU koji nisu u suprotnosti s Pravilnikom ZŠRDUB.

ZŠRDUB nastoji što je više moguće educirati sve svoje članove, kako bi se kroz edukaciju o športskom ribolovu, kroz razvijanje etike športskog ribolova, kroz razvijanje ekološke svijesti prema okolišu, pa onda i stegovnim mjerama reagira na neprihvatljive oblike ponašanja svojih članova.

Na web stranicama ZŠRDUB https://zsrdub.hr i oglasnim pločama ŠRD i ŠRU nalazi se cjenik dozvola za športski ribolov, članarina, članskih doprinosa, upisnina i ostalih davanja za 2020. godinu i obavijest o mjestu, vremenu i osobama ovlaštenim za prodaju godišnjih i dnevnih ribolovnih dozvola i osoba ovlaštenih za učlanjenja u ŠRD ili ŠRU.

Osim gore navedenog, svi Zakoni i ostali Pravilnici, Zapisnici sa Skupština, planovi rada i financijski planovi, financijski izvještaji, broj ribiča, poribljavanja, ulovi, natjecanja, ribolovne vode, puno slika, karte jezera, sve odluke i upute ZŠRDUB, ŠRD ili ŠRU dostupni su na web stranicama ZŠRDUB na https://zsrdub.hr

ZŠRDUB i cijelo poslovanje ZŠRDUB otvoreno je bez ikakvih tajni prema ribičima, članovima i javnosti.

Dozvole za obavljanje ribolova u 2020. godini već su u prodaji

Ribič kod ŠRD "Slavija" Severin c&r, osim godišnje državne dozvole za obavljanje športskog ribolova koja iznosi 200,00 kuna ili 400,00 kuna, članarine koja iznosi 100,00 kuna, plaća i upisninu u iznosu od 300,00 kuna. 
Ribič kod svih ostalih udruga, osim godišnje državne dozvole za obavljanje športskog ribolova koja iznosi 200,00 kuna ili 400,00 kuna, članarine koja iznosi 100,00 kuna, članskog doprinosa (3 udruge: SRU SRD Ribič" Rovišće u iznosu od 150,00 kuna, ŠRD "Bjelovacka" T. Markovac u iznosu od 200,00 kuna, ŠRD "Plavnica" S. Plavnice u iznosu od 50,00 kuna), plača i obaveznu dnevnu donaciju za poribljavanje na jezeru udruge kod koje je član 30,00 kuna ili na jezeru udruge kod koje nije član 60,00 kuna.

Ribič osim državne dozvole za obavljanje športskog ribolova koja važi 1 dan, plaća i obaveznu dnevnu donaciju za poribljavanje u iznosu od 30,00 kuna. 

Prikupljena sredstva od obaveznih dnevnih donacija za poribljavanje koriste se isključivo za poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB.

Obaveznu dnevnu donaciju za poribljavanje ne plaća ribič do 14 godina, ribič na rijekama, ribič koji ima plaćenih 30 obaveznih dnevnih donacija za poribljavanje i ribu lovi po sistemu "ulovi i pusti", ribič koji na jezeru Selište-članovi ŠRD "Slavija" Severin c&r i na jezeru Gradina-1- članovi ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac cijelu godinu lovi ribu po sistemu "ulovi i pusti". 

Ribič koji se odluči cijelu godinu loviti ribu po sistemu "ulovi i pusti", na jezeru udruge kod koje je kupio dozvolu (ne odnosi se na jezera ŠRD "Slavija" Severin c&r i ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac),osim godišnje državne dozvole za obavljanje športskog ribolova koja iznosi 200,00 kuna ili 400,00 kuna, članarine koja iznosi 100,00 kuna, članskog doprinosa (3 udruge: SRU SRD Ribič" Rovišće u iznosu od 150,00 kuna, ŠRD "Bjelovacka" T. Markovac u iznosu od 200,00 kuna, ŠRD "Plavnica" S. Plavnice u iznosu od 50,00 kuna), plaća i godišnju donaciju za poribljavanje u iznosu od 300,00 kuna i ne plaća obaveznu dnevnu donaciju za poribljavanje.
Ako se ribič povremeno odluči na ribolov s odnosom ribe, za taj dan plaća obaveznu dnevnu donaciju za poribljavanje u iznosu od 30,00 kuna i tek tada može do 2 plemenite ribe staviti u čuvaricu i odnijeti s jezera.

Ribiči do 14. godina love s jednim priborom, s dozvoljenim dnevnim ulovom 1 komad plemenite ribe i 1 kilogram ostalih vrsta i maksimalno 10 plemenitih riba godišnje

Ribiči od 15 i više godina love s tri pribora, s dozvoljenim dnevnim ulovom 2 komada plemenite ribe 2 kilograma ostalih vrsta i 30 plemenitih riba godišnje.

Ako ribič nakon 30 komada ulovljene plemenite ribe nema uplaćenih 30 obaveznih dnevnih donacija za poribljavanje na jezeru udruge kod koje je kupio dozvolu i želi dalje loviti ribu i odnositi je s jezera, na tom jezeru plaća obaveznu dodatnu donaciju za poribljavanje u iznosu od 400,00 kuna i uz plaćanje obavezne dnevne donacije za poribljavanje ima pravo na ulov još 30 komada plemenite ribe.
Ako ribič nakon 60 komada ulovljene plemenite ribe nema uplaćenih 60 obaveznih dnevnih donacija za poribljavanje na jezeru udruge kod koje je kupio dozvolu i želi dalje loviti ribu i odnositi je s jezera, na tom jezeru plaća obaveznu dodatnu donaciju za poribljavanje u iznosu od 400,00 kuna i uz plaćanje obavezne dnevne donacije za poribljavanje ima pravo na ulov još 30 komada plemenite ribe, itd  

Obaveznu dodatnu donaciju za poribljavanje u iznosu od 400,00 kuna ne plaća ribič koji ima plaćene 32 obavezne dnevne donacije za poribljavanje i ulovljenu 31 plemenitu ribu, odnosno 62 obavezne dnevne donacije i ulovljenu 61 ribu, do najviše 90 komada plemenite ribe. 

Ako ribič ne ulovi godišnji dozvoljeni ulov od 30 komada plemenite ribe i ima 30 plaćenih dnevnih donacija za poribljavanje na jezeru udruge kod koje je kupio dozvolu, ne plaća na tom jezeru dalje obaveznu dnevnu donaciju za poribljavanje dok ne ulovi 30 komada plemenite ribe.

Ako ribič ulovi godišnji dozvoljeni ulov od 30 komada plemenite ribe i ima 30 plaćenih dnevnih donacija za poribljavanje na jezeru udruge kod koje je kupio dozvolu, ne plaća na tom jezeru dalje obaveznu dnevnu donaciju za poribljavanje, ako nastavi ribolov po sistemu "ulovi i pusti.

Na sve upite koji stignu u ZŠRDUB preko e-mail pošte na zeljko.cutvaric@gmail.com ili putem komentara, žalbi i prijava na web stranicama ZŠRDUB odgovaramo odmah. 
Informacije se mogu dobiti i putem telefona: 098 377 177, predsjednik ZŠRDUB Željko Cutvarić. 

Uz ribički pozdrav Bistro, s poštovanjem                                  ZŠRDUB

  Aktualnosti - Sve