Športsko ribolovno društvo "Bjelovacka" Trojstveni Markovac

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
 

Društveno natjecanje na jezeru Lug ŠRD “Bjelovacka” T. Markovac održano 15. srpnja 2018. godine

Društveno natjecanje na jezeru Lug ŠRD “Bjelovacka” T. Markovac održano 15. srpnja 2018. godine

ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac - Natjecanja
Dana 15. srpnja 2018. godine na umjetnom jezeru Lug ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac održano je društveno natjecanje ribiča u lovu...
Objavljeno: 26. 07. 2018.