Športsko ribolovno društvo "Bjelovacka" Trojstveni Markovac

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
Natjecanje i druženje na jezeru Lug ŠRD “Bjelovacka” T. Markovac 13. travnja 2019. godine

Natjecanje i druženje na jezeru Lug ŠRD “Bjelovacka” T. Markovac 13. travnja 2019. godine

ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac - Natjecanja
Dana 13. travnja 2019. godine na jezeru Lug ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac održano je zanimljivo natjecanje i druženje ribiča. Slike s...
Objavljeno: 28. 04. 2019.