Športsko ribolovno društvo "Bjelovacka" Trojstveni Markovac

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
r.b. Ime Prezime Br. dozvole Br. članske izkaznice Br. popisa ulova
1. Jan Pavlović 004917 01228 014443
  Popis ribiča i članova - Sve