Športsko ribolovno društvo "Bjelovacka" Trojstveni Markovac

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period

Predsjednik: Laklija Željko - Željko Laklija - 091 3211 985 , zlakija@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Željko Laklija 091 3211 985 zlakija@gmail.com
2. Zlatko Seleš
3. Željko Galinec