Športsko ribolovno društvo “Plavnica” Stare Plavnice

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period

 

Predsjednik: Igor Markanović - 095 3902 411, igor.markanovic@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Igor Markanović 095 3902 411 igor.markanovic@gmail.com
2. Ivan Lončar
3. Marijan Šprem
4. Zoran Markanović
5. Jovan Cvjetičanin

 

Predsjednik: Ivan Salopek

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Ivan Salopek
2. Nikola Ognjanec
3. Stjepan Frtalj

 

Predsjednik: Stjepan Frtalj -

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Stjepan Frtalj
2. Nikola Ognjanec
3. Čedomir Ognjanec

 

Predsjednik: Igor Markanović - 095 3902 411 , igor.markanovicvgmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Igor Markanović 095 3902 411 igor.markanovicvgmail.com
2. Saša Krašić
3. Ivan Salopek

 

Predsjednik: Mirko Brozović

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Mirko Brozović
2. Matija Maceković
3. Luka Mišić
4. Alen Banjedvorac
5. Nikola Šoš