Športsko ribolovno društvo “Plavnica” Stare Plavnice

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 

 

Predsjednik: Zoran Markanović - 098 436 206, zoran.markanovic22@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Zoran Markanović 098 436 206 zoran.markanovic.22@gmail.com
2. Ivan Lončar
3. Marijan Šprem
4. Igor Markanović
5. Jovan Cvjetičanin

 

Predsjednik: Ivan Salopek

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Ivan Salopek
2. Nikola Ognjanec
3. Stjepan Frtalj

 

Predsjednik: Stjepan Frtalj -

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Stjepan Frtalj
2. Nikola Ognjanec
3. Čedomir Ognjanec

 

Predsjednik: Igor Markanović - 095 3902 411 , igor.markanovicvgmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Igor Markanović 095 3902 411 igor.markanovicvgmail.com
2. Saša Krašić
3. Ivan Salopek

 

Predsjednik: Mirko Brozović

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Mirko Brozović
2. Matija Maceković
3. Luka Mišić
4. Alen Banjedvorac
5. Nikola Šoš