Športsko ribolovno društvo “Šaran” Drljanovac

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 

Športsko ribolovno društvo “Šaran” Drljanovac, općina Nova Rača

O NAMA

Sjedište: 43272 Nova Rača, Drljanovac 42
Osnovano: 20. travnja 2001. godine
Upisano u registar udruga: 2. svibnja 2001. godine
Upisano u registar športskih djelatnosti: 22. sječnja 2007. godine
Ciprinidne ribolovne vode: udruga raspolaže sa: umjetnim jezerom Mlinica, površine 0.16 ha i dubine 1,7 m
Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, som, crni somić, sunčanica, klen i smuđ

 

KONTAKT

Predsjednik: Josip Hanževački - 097 7031 691
Dopredsjednik: Nikola Kondić - 098 1741 550