Športsko ribolovno društvo "Šaran" Bedenik

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period

Športsko ribolovno društvo “Šaran” Bedenik, općina Nova Rača

O NAMA

Sjedište: 43272 Nova Rača, ŠRD "Šaran" Bedenik
Osnovano: 1. ožujka 1968. godine  
Upisano u registar udruga: 15. srpnja 1997. godine
Upisano u registar športskih djelatnosti: 14. prosinac 2006. . 3
Ciparske ribolovne vode:  udruga raspolaže sa: 3 umjetna jezera Bedenik, površine 2,9 ha i dubina 1,2 m
Ribolovne vode nastanjele: šaran, amur, babuška, puka, bijeli i šipasti tolstolobik, som, crni somić i sunčanica

 

KONTAKT

Predsjednik:  Franjo Kašić - 098 9218 816 , franjokasic1951@gmail.com
Dopredsjednik:  Ivan Bengez - 092 2183 356
Tajnik i blagajnik:  Željko Popović - 098 9361 006, diving.zeljko@gmail.com