Športsko ribolovna udruga općine Šandrovac "Gradina" Šandrovac

OBAVIJEST O ZABRANI RIBOLOVA - KAKO SU SE POJAVILA RAZNA TUMAČENJA PROPISANIH PRAVILA O ZABRANI ILI DOZVOLJAVANJU RIBOLOVA IZ SAMOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE, TAKO SU I NA RAZNIM STRANICAMA POČELE RAZNE OBJAVE. ZA SADA JE NA NAŠIM JEZERIMA ZABRANJEN RIBOLOV I TAKO ĆE OSTATI SVE DOK HŠRS NE KAŽE DRUGAČIJE U SURADNJI SA CIVILNOM ZAŠTITOM. ČUVAJTE SEBE I SVOJE, NEMOJTE SE DOVODITI U SITUACIJU DA SUTRA RADI VAS NETKO OBOLI. NAŽALOST VEČINOM OBOLJEVA VIŠE ČLANOVA OBITELJI. KADA SE DOZVOLI RIBOLOV U BILO KOJEM OBLIKU BITI ĆETE OBAVIJEŠTENI PREKO OVE STRANICE. BISTRO ŽELJKO LAKLIJA ZABRANA RIBOLOVA NAJMANJE MJESEC DANA - ODLUKA DANA 21.03.2020.godine ZŠRDUB DONIJELA JE ODLUKU PO NAPUTKU GLAVNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OBRANU OD KORONA VIRUSA DA NA JEZERIMA ČLANICAMA  ZŠRDUB: NEMA RIBOLOVA  NAJMANJE MJESEC DANA OD DONOŠENJA OVE ODLUKE. RIBOČUVARSKA SLUŽBA OBAVLJATI ĆE REDOVNE I POJAČANE OPHODNJE NA NAŠIM JEZERIMA. MOLIMO SVE RIBIĆE DA SE PRIDRŽAVAJU OVE ODLUKE KAO I UPOZORENJA GLAVNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE. O DALJNJIM POSTUPANJIMA BITI ĆETE OBAVIJEŠTENI PO NJIHOVIM SAZNANJIMA PREKO OVE STRANICE.... ODGODA SVIH SASTANAKA I TAKMIČENJA - Po naputku stožera civilne zaštite do daljnjeg odgađaju se svi dogovoreni sastanci i ribolovna takmičenja ŽŠRS i ZŠRDUB. Bistro Predsjednik ZŠRDUB Željko Laklija OBAVIJEST O ODGAĐANJU RIBIČKOG ISPITA - Ribički ispiti se odgađaju dok se ne stvore uvjeti za normalno kretanje ljudi. Lp Željko Laklija Zapisnik sa skupštine ZŠRDUB 20.02.2020. -

Športsko ribolovna udruga općine Šandrovac “Gradina” Šandrovac, općina Šandrovac

O NAMA

Sjedište: 43227 Šandrovac, Bjelovarska 6
Osnovano: 19. srpnja 1984. godine
Upisano u registarskoj udruzi: 10. veljače 1998. godine
Upisano u registar športskih djelatnosti: 14. prosinca 2006. godine
Ciprinidne ribolovne vode :  udruga raspolaže sa: 4 umjetna jezera Gradina, površina 1,2 ha i dubina 1,5 m
Ribolovne vode nastanjene: šaran, amur, babuška, pike, bijeli i sivi tolstolobik, som, crni somić i crvenperka

 

KONTAKT

Predsjednik:  Damir Husnjak - 095 9106 091, sruos.gradina@gmail.com
Dopredsjednik:  Perica Severović - 095 9107 319
Tajnik i blagajnik:  Zoran Živko - 095 9015 960