ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Sastanak Upravnog odbora ZSRDUB-a 4.3.2024 - Sastanak Upravnog odbora održati će se u ribičkom domu Lug 4.3.2024 u 19h Tema je poribljavanje i dogovor oko dobavljača ribe za naredni period
Ulovi i pusti vode

Obavijest ribičima za ribolov po sistemu "ulovi i pusti"

Na svim umjetnim jezerima dopušten je ribolov po sistemu "ulovi i pusti", s potrebnom opremom za sistem "ulovi i pusti".


Na umjetnim jezerima na kojima je dopušteno odnošenje riba, nakon dvije ulovljene ribe, ribič može nastaviti ribolov po sistemu "ulovi i pusti" uz upotrebu pribora dopuštenog za sistem "ulovi i pusti".

Na umjetnim jezerima na kojima je dopušteno odnošenje riba, ribič može uz korištenje dozvoljene opreme za sistem "ulovi i pusti" loviti cijeli dan ribu po tom sistemu.

Ribič koji nema potrebnu opremu za ribolov po sistem "ulovi u i pusti" nesmije ribu vračati u jezero, osim ribe: u lovostaju, ispod dopuštene veličine, iznad maksimalno dopuštene težine i zaštićenih riba po broju komada (jedan amur, jedan smuđ, jedana štuka, jedan som). 

Umjetna jezera na kojima se obavlja ribolov samo po sistemu "ulovi i pusti" su umjetno jezero Selište-Športsko ribolovno društvo "Slavija" Severin c&r i jedno od umjetnih jezera Gradina Šandrovac-umjetno jezero broj 1- Športsko rbolovna udruga Općine Šandrovac "Gradina" Šandrovac.

Za sve eventualne nejasnoće ili upite o ribolovu po sistemu "ulovi i pusti" molimo Vas da nas kontaktirate putem weba ili mobilnog telefona, a mi ćemo Vas uputiti na vode na kojima se ulažu sve veča sredstava za ribolov po sistemu "ulovi i pusti".  

ZŠRDUB       

  Ulovi i pusti vode - Sve