ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. s 2.080 kg ribe šaran, više . Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu, više .
 
Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Obavijesti

Zakon o slatkovodnom ribarstvu donijet je na sjednici Hrvatskog sabora 14. lipnja 2019. godine, objavljen je u NN 63/2019, objavljen je na web...

Objavljeno: 06. 07. 2019.
Saznajte više...
 

Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. godine s 2.080 kg ribe šaran

Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. godine s 2.080 kg ribe šaran

Obavijesti

Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar - ZŠRDUB obavještava da je 5. srpnja 2019. godine poribila umjetna jezera s...

Objavljeno: 06. 07. 2019.
Saznajte više...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poribljavanje u 2019 godini - Šaran kom/kg

Poribljavanje u 2019 godini - Šaran kom/kg

Poribljavanje

Pregledajete termine i lokacije poribljavanja šarana u 2019. godini.

Objavljeno: 06. 03. 2019.
Saznajte više...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijesti ribičima i članovima ZŠRDUB i ribičima koji žele biti članovi ZŠRDUB za 2019. godinu

Obavijesti ribičima i članovima ZŠRDUB i ribičima koji žele biti članovi ZŠRDUB za 2019. godinu

Aktualnosti

Poštovani ribiči i članovi, Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar - ZŠRDUB je u skladu sa Statutom oblik dobrovoljnog...

Objavljeno: 27. 11. 2018.
Saznajte više...