ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

Dopušten je ribolov po propisanim pravilima - Odluka o ribolovu nalazi se u rubrici aktualnosti ODGODA SVIH SASTANAKA I TAKMIČENJA - Po naputku stožera civilne zaštite do daljnjeg odgađaju se svi dogovoreni sastanci i ribolovna takmičenja ŽŠRS i ZŠRDUB. Bistro Predsjednik ZŠRDUB Željko Laklija OBAVIJEST O ODGAĐANJU RIBIČKOG ISPITA - Ribički ispiti se odgađaju dok se ne stvore uvjeti za normalno kretanje ljudi. Lp Željko Laklija Zapisnik sa skupštine ZŠRDUB 20.02.2020. -
Objavljeno: 01. 01. 2020.

Zaštita osobnih podataka
Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar - ZŠRDUB, Tomaša Garika Masaryka 8, 43000 Bjelovar, je voditelj obrade podataka.

ZŠRDUB će s Vašim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU)  i Zakonom o zaštiti osobnih podataka, kojima se uređuje zaštita pojedinca, fizičkih osoba vezano uz obradu osobnih podataka i slobodom kretanja takvih podataka, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju osobnih podataka, svrha obrade osobnih podataka, korištenju i privatnosti osobnih podataka, te zaštita osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloporabe, otkrivanja, gubitka, uništenja kao i Vaša prava kao korisnika/ispitanika.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja se može identificirati (Ispitanik).
Osoba ili Ispitanik koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno, kao što su ime i prezime, adresa, odnosno prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice, datum rođenja, mjesto i država rođenja, telefonski broj i e-mail adresa, fotografije i video snimke, broj državne ribičke dozvole, broj članske iskaznice, broj popisa ulova, broj uvjerenja o položenom ribičkom i ribočuvarskom ispitu, godina učlanjenja u udrugu, godina prestanka članstva u udrugi. 

ZŠRDUB ulaže krajnje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka.
Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.
Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, koje su se obvezale na povjerljivost podataka.

Zaštite privatnosti odnosi se na web stranice u vlasništvu ZŠRDUB, društvene mreže u vlasništvu ZŠRDUB, ostale društvene mreže, ali i na sve ostale poslovne aktivnosti i procese u kojima ZŠRDUB dolazi u kontakt s vašim osobnim podacima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Željko Cutvarić, predsjednik Zajednice športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar, Tomaša Garika Masaryka 8, 43000 Bjelovar, e-mail: zeljko.cutvaric@gmail.com, telefon: 098/377-177
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanje obrade osobnih podataka,
- upozorava ostale službenike za zaštitu osobnih podataka, osobe za raspolaganje osobnim podacima i sve ostale osobe u obradi podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka i upoznaje sve osobe u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
- omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka;
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Prikupljanje, obrada i svrha obrade podataka
ZŠRDUB vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje samo kada za to postoji svrha radi ispunjavanja zakonskih interesa, temeljem Vaše suglasnosti (privole), kada nam svojom voljom dajete takve podatke.
ZŠRDUB može, u posebnim slučajevima, prikupljati osobne podatke radi ispunjavanja formalnih uvjeta na javne pozive, natječaje i slično.
Tom prilikom točno je određena svrha prikupljanja osobnih podataka i ti se podaci u druge svrhe ne mogu koristiti.

Upotrebljavamo samo one osobne podatke, koje ste nam Vi dostavili.

Osobni podaci su oni podaci koji Vas mogu identificirati, kao što su ime i prezime, adresa, odnosno prebivalište ili boravište, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice, datum rođenja, mjesto i država rođenja, telefonski broj i e-mail adresa, fotografije i video snimke, broj državne ribičke dozvole, broj članske iskaznice, broj popisa ulova, broj uvjerenja o položenom ribičkom i ribočuvarskom ispitu, godina učlanjenja u udrugu, godina prestanka članstva u udrugi. 

Upotrebljavamo na web stranicama ZŠRDUB i društvenim mrežama fotografije i video snimke s ribolova i natjecanja koje ste Vi snimili i koje smo mi snimili.

Kupnjom državne dozvole za športski ribolov, članske iskaznice i upisom traženih podataka u za to predviđena polja potvrđujete da ste dali privolu, da svoje osobne podatke ime i prezime, adresa, odnosno boravište iii prebivalište, telefonski broj i e-mail adresa, ZŠRDUB može koristiti za pozive na sjednice tijela i komisija, da svoje osobne podatke ime i prezime, broj ribolovne dozvole, za tijela, komisije i ribočuvare, ZŠRDUB može koristiti za objavu na web stranicama ZŠRDUB, da fotografije i video snimke koje ste dobrovoljno stavili na raspolaganje, odnosno da se objave, snimljene fotografije i video snimke s vaše i naše strane, mogu trajno objavljivati na web stranicama ZŠRDUB, društvenim mrežama i putem medija.

Osobe mlađe od 18 godina ne smiju na web stranicama i društvenim mrežama davati osobne podatke  bez dopuštenja roditelja ili skrbnika, a ZŠRDUB neće svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole roditelja ili skrbnika.

Zaštita osoba i imovine mjerama video nadzora u prostorima i na jezerima ZŠRDUB.

Druge svrhe o kojima su pojedinci informirani u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg članskog i Zakonskog odnosa s ZŠRDUB. 
Osobne podatke koje ste dali ZŠRDUB u članske ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon ispunjenja svrhe obrade, nakon proteka zakonski utvrđenih rokova ili temeljem vašeg zahtjeva za brisanjem podataka.

Ako je ZŠRDUB prikupila osobne podatke putem registracije za pojedini događaj, osobne podatke ZŠRDUB uništava ubrzo nakon završetka događaja, osim objava, fotografija i video snimaka koji zbog povijesnog značaja trajno ostaju na web stranicama ZŠRDUB i na društvenim mrežama 

Ako je ZŠRDUB prikupila osobne podatke u okviru projekata u kojima sudjeluje ZŠRDUB, podatke čuvamo onoliko dugo koliko nalažu pravila pojedinog projekta i/ili pravila izvještavanja.

Podaci iz sustava video nadzora redovito se brišu, osim u slučajevima kada su nužni za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima.  

Prava pojedinca

Ako želite znati posjeduje li ZŠRDUB i obrađuje li ZŠRDUB Vaše osobne podatke, ako želite pristupiti osobnim podacima koje ZŠRDUB ima o vama, ako želite ostvariti prava vezana uz privolu, molimo Vas da nas da ZŠRDUB kontaktirate s pisanim zahtjevom na adresu: Zajednica športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar, Tomaša Garika Masaryka 8, 43000 Bjelovar, ili na e-mail adresu: zeljko.cutvaric@gmail.com.
Ako nećete biti zadovoljni našim objašnjenjem imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu, trenutno je to Agencija za zaštitu osobnih podataka ili nadzorno tijelo unutar EU-a.

Prava pojedinca:
- pravo na pristup informacijama o obradi Vaših osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne, kategorijama osobnih podataka pod obradom, o svrsi obrade podataka, tko je još izvan ZŠRDUB primio Vaše osobne podatke od ZŠRDUB, koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste dali izravno) i kako dugo ćemo čuvati te podatke.
- pravo na ispravak osobnih podataka koje posjeduje ZŠRDUB ako su oni netočni ili nepotpuni.
U bilo kojem trenutku od ZŠRDUB možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni.
- pravo na brisanje osobnih podataka možete zatražiti ako ih je ZŠRDUB obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Možete zatražiti da ih ZŠRDUB izbriše ili prestane s njihovom obradom ili možete samo tražiti da ZŠRDUB prestane koristiti Vaše osobne podatke.
Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
- pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka možete zatražiti ako osporavate točnost podataka tijekom perioda koji ZŠRDUB omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ako ZŠRDUB podaci više nisu potrebni za svrhu u koju su prikupljani no još su ZŠRDUB potrebni radi ostvarivanja pravnih zahtjeva i ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.
- pravo na mogućnost prijenosa osobnih podataka koje ste ZŠRDUB povjerili radi arhiviranja dostavljamo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu, ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti (privole) koju ste nam dali i koju možete opozvati. 
- pravo na povlačenje/opoziv privole u svrhu kontaktiranja ili obrade osobnih podataka možete povući/opozvati u bilo kojem trenutku i Vaše podatke ZŠRDUB neće više upotrebljavati u svrhe navedene u privoli.
Molimo uzmite u obzir da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
- pravo na prigovor i pravo na žalbu možete ostvariti ako smatrate da je ZŠRDUB prilikom obrade Vaših osobnih podataka prekršila hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka. U tom slučaju molimo da se obratite ZŠRDUB kako bismo razjasnili eventualna pitanja.
-  zlouporaba prava: ako bi se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo odbiti obraditi vaš zahtjev.

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje i prijenos podataka trećim osobama
Prijenos osobnih podatka u treće zemlje (zemlje izvan EU) obavlja se samo ako je potreban radi ispunjenja zakonske obveze ili ako ste dali izričiti pristanak.

ZŠRDUB se obvezuje čuvati Vaše osobne podatke i ZŠRDUB ih neće priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u slučajevima kada to ZŠRDUB nalaže zakonska ili ugovorna obveza npr knjigovodstveni servis, odnosno Vaša suglasnost (privola). 

Upotreba cookie datoteka
Web stranica ZŠRDUB koristi cookie datoteke da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice ZŠRDUB snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Automatsko bilježenje informacija
Neke vaše osobne podatke ZŠRDUB obrađuje automatski sa svrhom ocjene određenih osobnih aspekata povezanih s Vama.

Poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije karakterističan samo za web stranice ZŠRDUB.
Takvi statistički programi omogućavaju da se web stranice ZŠRDUB prilagodi tako da bude što jednostavnija za posjetitelje web stranica ZŠRDUB i utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture lokacije ZŠRDUB te posjećenost web stranica ZŠRDUB i sl.), bez bilježenja bilo kakvih osobnih podataka.

Pregledavanje web stanice ZŠRDUB je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju.
ZŠRDUB automatski prikuplja podatke o Vašem računalu. Ti podaci mogu uključivati Vaš tip preglednika, državu, platformu koju koristite, vrijeme pristupa.
ZŠRDUB ove podatke koristi u svrhu sakupljanja statističkih podataka, analize posjetitelja i poboljšanja iskustva pristupa stranici.

Kako onemogućiti kolačiće

Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u postavkama Vašeg web preglednika.
Ako onemogućite kolačiće, ne garantiramo hoće li naša domena raditi onako kako smo mi to zamislili.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka
Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

U slučaju povrede osobnih podataka ZŠRDUB će Vas obavijestiti putem telefona ili e-mail porukom i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi ZŠRDUB Vam neće poslati u slučaju:
- ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
- ako je ZŠRDUB poduzela naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
- ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ZŠRDUB će Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Zahtjev za ostvarivanje prava

Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava ( tiskanica zahtjev ispitanika nalazi se ovdje )  s obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, ZŠRDUB će udovoljiti tom zahtjevu besplatno.
Ako ZŠRDUB ne može udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu.
Ako iz nekog razloga ZŠRDUB ne može ispuniti Vaš zahtjev, ZŠRDUB će Vam poslati objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.
Dakle, u svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja danih podataka osobno dolaskom u poslovne prostorije Zajednice športsko ribolovnih društava i udruga Bjelovar, Tomaša Garika Masaryka 8, 43000 Bjelovar ili putem e-maila na adresu: zeljko.cutvaric@gmail.com.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu
U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka.
U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (www.azop.hr), ili na adresu: 10000 Zagreb, Martićeva 14.

Pitanja koja nisu uređena ovom zaštitom privatnosti
Pitanja koja nisu uređena ovom politikom zaštite podataka  primjenjuju se Uredba (EU) 2016/679 i Zakon o primjeni Opće uredbe za zaštitu podataka.

Ova zaštite osobnih podataka, primjenjuje se i na sve udruge članice ZŠRDUB i primjenjuje se od 19. prosinca 2019. godine, a eventualne promjene objavit će se na web stranicama ZŠRDUB.

  Dokumenti i pravilnici ZŠRDUB - Sve