Sportsko ribolovna udruga “Amur” Velika Pisanica

ZŠRDUB - Zapisnik sa Skupštine 19. prosinca 2019. godine i u zapisniku pisana ostavka predsjednika ZŠRDUB više . 

Sportsko ribolovna udruga “Amur” Velika Pisanica, općina Velika Pisanica

O NAMA

Sjedište: 43270 Velika Pisanica
Osnovano: 1978. godine
Upisano u registar udruga: 12. siječnja 1998. godine
Upisano u registar športskih djelatnosti: 14. prosinca 2006. godine
Ciprinidne ribolovne vode: udruga raspolaže sa: 2 umjetna jezera Grebenska, površine 1,6 ha i dubine 1,5 m
Ribolovne vode nastanjuju: šaran, amur, babuška, štuka, som, sunčanica i linjak

 

KONTAKT

Predsjednik: Damir Turalo - 098 9401 734
Dopredsjednik: Marko Oskoruš - 098 9470 504
Tajnik: Luka Jandrić - 098 271 291
Blagajnik: Elemir Baus