ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA I UDRUGA BJELOVAR

ZŠRDUB - Zapisnik sa Skupštine 19. prosinca 2019. godine i u zapisniku pisana ostavka predsjednika ZŠRDUB više . 

Predsjednik ZŠRDUB: Željko Cutvarić - 098 377 177, zeljko.cutvaric@gmail.com

Broj glasova pojedinog društva ili udruge na zajednici:

r.b. Športsko ribolovna društva i udruge
Umjetna jezera
Broj glasova
Svi Pred. dopr. Na 50 član Ukupno
1. Predsjednik ZŠRDUB 0 1 0 1
2. SRD "Česma" Bjelovar, Vujčevac 1 1 2 4
3. SRU SRD "Ribič" Rovišče, Rovišče 1 1 1 3
4. ŠRD "Bjelovacka" Trojstveni Markovac, Lug 1 0 0 1
5. SRU "Šumar" Bjelovar, Gemajda, Rajić 1 0 0 1
6. ŠRD "Štuka" Nova Rača, Ivankovac 1 0 0 1
7. ŠRD "Šaran" Bedenik, Bedenik 1 0 0 1
8. ŠRD "Slavija" Severin, Selište 1 1 1 3
9. SRU "Amur" Velika Pisanica, Grebenska 1 0 0 1
10. ŠRD "Plavnica" Stare Plavnice, Plavnica 1 0 1 2
11. ŠRD "Grabik" Predavac, Grabik 1 0 0 1
12. ŠRRU "Pulman" Hrgovljani, Pulman 1 0 0 1
13. ŠRUOŠ "Gradina" Šandrovac, Gradina 1 1 1 3
14. ŠRU "Jarak" Gornje Plavnice, Jarak 1 1 0 2
Ukupno: 13 6 6 25

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Željko Cutvarić 098 377 177 zeljko.cutvaric@gmail.com
2. Marijan Žugović
3. Vladimir Štefun
4. Željko Laklija
5. Srđan Radešić
6. Romeo Jurišak
7. Franjo Kašić
8. Vladimir Jelenić
9. Damir Turalo
10. Zoran Markanović
11. Zlatko Koprivnjak
12. Dražen Vranjić
13. Damir Husnjak
14. Vedran Radić

Pregledajte zapisnike:

 

 

Predsjednik: Željko Laklija - 091 3211 985 , zlaklija@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Željko Laklija 091 3211 985 zlaklija@gmail.com
2. Siniša Slavin
3. Željko Horvat

 

Predsjednik: Marijan Žugović - 099 7948 100ribolovmarijan@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Marijan Žugović 098 436 206 zoran.markanovic.22@gmail.com
2. Vladimir Štefun
3. Željko Laklija

Pregledajte zapisnike:

 

 

Predsjednik: Marijan Žugović - 099 7948 100, ribolovmarijan@gmail.com
 

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Marijan Žugović 099 7948 100 ribolovmarijan@gmail.com
2. Danijel Črnjak
3. Zlatko Koprivnjak
4. Stjepan Hršak
5. Marko Hrastić
6. Mirko Lovrić

Pregledajte zapisnike:

 

 

Predsjednik: Damir Husnjak - 095 9106 091, sruos.gradina@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Damir Husnjak 095 9106 091 sruos.gradina@gmail.com
2. Josip Jandroković
3. Dejan Opačić
4. Marijan Vedriš
5. Siniša Slavin
6. Mario Komar
7. Igor Markanović

 

Predsjednik: Franjo Kašić - 098 9618 267, franjokasic1951@gmail.com
Zamjenik predsjednika: Zlatko Koprivnjak - 098 375 089, koprivaamur@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Franjo Kašić 098 9618 267 franjokasic1951@gmail.com
2. Zlatko Koprivnjak 098 375 089 koprivaamur@gmail.com
3. Miroslav Copak
4. Luka Jandrić
5. Dražen Vranjić

 

 

Željko Cutvarić - Stručno osposobljen za gospodarenje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom - 098 377 177 , zeljko.cutvaric@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Željko Cutvarić 098 377 177 zeljko.cutvaric@gmail.com
2. Marijan Žugović
3. Josip Jandroković
4. Vladimir Štefun
5. Goran Vinković
6. Željko Laklija
7. Željko Galinec
8. Srđan Radešić
9. Branko Radešić
10. Ivan Špoljarić
11. Josip Novačić
12. Franjo Kašić
13. Bela Jungvirt
14. Zoran Pejašinović
15. Darko Žitnik
16. Stjepan Kovač
17. Elemir Baus
18. Nikola Ognjanec
19. Stjepan Frtalj
20. Zlatko Koprivnjak
21. Dubravko Časar
22. Dražen Vranjić
23. Stjepan Međeral
24. Damir Husnjak
25. Zoran Živko
26. Slavko Kakša
27. Stjepan Radić
28. Željko Horvat