Športsko ribolovno društvo "Štuka" Nova Rača

ZŠRDUB - Poribljavanje jezera ZŠRDUB s 1930 kg/966 kom ribe amur 26. listopada 2019. za 2020. godinu  više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 

Predsjednik: Romeo Jurišak - 099 2506 736rjurisak@gmail.com

Pregledajte zapisnike:

 

 

Predsjednik: Romeo Jurišak - 099 2506 736rjurisak@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Romeo Jurišak 099 2506 736 rjurisak@gmail.com
2. Ivan Špoljarić
3. Siniša Slavin
4. Marijan Žabjačan
5. Goran Šarić
6. Željko Ivanković
7. Tihomir Vužar

 

Predsjednik: Josip Novačić - 098 9042 373

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Josip Novačić 098 9042 373
2. Milovan Brestovac
3. Siniša Dreta

 

Predsjednik: Ivan Špoljaric - 

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Ivan Špoljaric
2. Josip Novačić
3. Ivan Špoljarić

 

Predsjednik: Siniša Slavin - 098 391 161 , bilja11o5978@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Siniša Slavin 098 391 161 bilja11o5978@gmail.com
2. Romeo Jurišak
3. Ivan Špoljarić

 

Predsjednik: Mario Hanževački - 095 8714 552

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Mario Hanževački 095 8714 552
2. Đuro Avetanović
3. Antun Martinović