Športsko ribolovna udruga "Jarak" Gornje Plavnice

ZŠRDUB - 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 650 kg/331 kom šarana prosječne težine 1,96 kg više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 

Predsjednik: Vedran Radić 098 700 729, vedran.radic@metra.hr

Pregledajte zapisnike:

 

 

Predsjednik: Vedran Radić 098 700 729 , vedran.radic@metra.hr

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Vedran Radić 098 700 729 vedran.radic@metra.hr
2. Željko Horvat
3. Nikola Sabo
4. Stjepan Radić
5. Tomo Krklec

 

Predsjednik: Božidar Paurović - 098 706 069

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Božidar Paunović 098 706 069
2. Davor Somljačan
3. juraj Puž

 

Predsjednik: Stjepan Radić - 091 2611 093

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Stjepan Radić 091 2611 093
2. Đuro Tadić
3. Nenad Pavlin

 

Predsjednik: Nenad Begović - 091 2792 228 , nbegovic2@gmail.com 

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Nenad Begović 091 2792 228 nbegovic2@gmail.com
2. Boško Paunović
3. Tomo Krklec

 

Predsjednik: Božo Tot - 091 7552 496 

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Božo Tot 091 7552 496
2. Nenad Begović
3. Tomo Krklec