Športsko ribolovna udruga općine Šandrovac "Gradina" Šandrovac

ZŠRDUB - Poribljavanje umjetnih jezera ZŠRDUB 5. srpnja 2019. s 2.080 kg ribe šaran, više . Stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu, više .