Sportsko ribolovno društvo “Česma” Bjelovar

ZŠRDUB - 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 650 kg/331 kom šarana prosječne težine 1,96 kg više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 

 

Predsjednik: Marijan Žugović - 099 7948 100, ribolovmarijan@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Marijan Žugović 099 7948 100 ribolovmarijan@gmail.com
2. Josip Jandroković
3. Ivan Aleksa
4. Željko Matković
5. Božidar Kranjec
6. Anđelko Čizmazija
7. Luka Demović
8. Božidar Kranjec
9. Slavko Keglević
10. Franjo Krejči
11. Stevo Đurak
12. Goran Đorđević
13. Anđelko Verić

 

Predsjednik: Siniša Slavinić - 098 475 300, sinisa.slavinic59@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Siniša Slavinić 098 475 300 sinisa.slavinic59@gmail.com
2. Alen Predavac
3. Dušan Vukobradić

 

Predsjednik: Franjo Krejči - 098 338 388 , fkrejci1@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Franjo Krejci 098 338 388 fkrejci@gmail.com
2. Siniša Slavinić
3. Vedran Berak

 

Predsjednik: Tomislav Pavković - 098 1858 779

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Tomislav Pavković 098 1858 779
2. Ivan Šanteković
3. Milan Novaković