Športsko ribolovno društvo "Slavija" Severin catch & release

ZŠRDUB - 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 650 kg/331 kom šarana prosječne težine 1,96 kg više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 

Predsjednik:  Vladimir Jelenić - 098 8050 806 , vlado.jelenic@gmail.com

Pregledajte zapisnike:

 

 

Predsjednik: Vladimir Jelenić - 098 8050 806 , vlado.jelenic@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Vladimir Jelenić 098 8050 806 vlado.jelenic@gmail.com
2. Zoran Pejašinović
3. Tomislav Brišić
4. Igor Brlečić
5. Mario Komar
6. Darko Žitnik
7. Hrvoje Hruby

 

Predsjednik: Gordan Jakopinac -

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Gordan Jakopinac
2. Marko Hrastić
3. Tihomir Trešćec

 

Predsjednik: Zoran Pejašinović - 098 374 259zokipeja@gmail.com
Dopredsjednik: Igor Brlečić - 098 305 892

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Zoran Pejašinović 098 374 259 zokipeja@gmail.com
2. Igor Brlečić 098 305 892
3. Vladimir Jelenić

 

Predsjednik: Zoran Pejašinović - 098 374 259zokipeja@gmail.com
Dopredsjednik: Mario Komar - 098 660 454 , komarmario3@gmail.com

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Zoran Pejašinović 098 374 259 zokipeja@gmail.com
2. Mario Komar 098 660 454 komarmario3@gmail.com

 

Predsjednik: Mario Komar - 098 660 454 - komarmario3@gmail.com
 

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Mario Komar 098 660 454 komarmario3@gmail.com
2. Hrvoje Hruby
3. Vladimir Jelenić
4. Tomislav Brišić

 

Predsjednik: Hrvoje Hruby - 098 377 497

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Hrvoje Hruby 098 377 497
2. Darko Žitnik
3. Mario Komar
4. Dalibor Burkovac

 

Članovi:

r.b. Ime Prezime Broj telefona E-mail
1. Marko Hrastić 095 5947 381
2. Darko Žitnik 098 9715 514