Športsko ribolovno društvo "Slavija" Severin catch & release

ZŠRDUB - 25. rujna 2019. godine jezera ZŠRDUB poribljena su sa 650 kg/331 kom šarana prosječne težine 1,96 kg više . Zapisnik sa Skupštine 23. kolovoza 2019. godine više . 
Natjecanje Kup-liga ZŠRDUB na jezeru Selište održano 25. lipnja 2019. godine

Natjecanje Kup-liga ZŠRDUB na jezeru Selište održano 25. lipnja 2019. godine

ŠRD "Slavija" Severin - Natjecanja

Na jezeru Selište ŠRD "Slavija" Severin c&r (jednim od bogatijih jezera s ribom na ZŠRDUB, što pokazuju i pojedinačni i...

Objavljeno: 04. 07. 2019.
Saznajte više...